پارس ناز پورتال

علت و شیوه سونوگرافی 3 بعدی یا 4 بعدی چگونه است؟

علت و شیوه سونوگرافی 3 بعدی یا 4 بعدی چگونه است؟

 در خصوص تفاوت های سونوگرافی در خانم های باردار گفت: در سونوگرافی نوع 3و2 تصویر به صورت حجیم است در صورتی که در سونوگرافی نوع 2 فقط ظاهر آزمایش مشخص است.

 

این سوالیست که برای اکثر خانم های باردار پیش می آید و ذهنشان را مشغول می کند ،دقت این سونوگرافی ها از دیگر نوع آنان بالاتر و دقیق تر است پس در صورت لزوم و توصیه پزشک حتما انان را انجام دهید.

 

وی افزود: سونوگرافی 11 تا 17 هفتگی سه بعدی نیست در این نوع سونوگرافی که دوره ی آن 2 سال است با چک کردن استخوان بینی و چین پشت کتف کودک مشخص می شود که در صورت نرمال بودن آزمایش جنین نیز نرمال است.

 

وی ادامه داد: در سونوگرافی که در هفته 22 بارداری انجام می شود مشکلات قلبی جنین مد نظر است.

 

وی اظهار داشت: در خانم هایی که سابقه بیماری خانوادگی خونریزی نداشته باشند در صورتی که معاینات را به درستی انجام دهند باید سونوگرافی انجام گیرد .

 

وی در آخر گفت: انجام سونوگرافی برای جنین ضرری ندارد و بهتر است سونوگرافی در مواقع ممکن انجام گیرد.

 

 

 

a