"> پیامک جدید به مناسبت غدیر خم (4)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

پیامک جدید به مناسبت غدیر خم (4)

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک جدید  به مناسبت غدیر خم (4)
 

—————————
دلا امشب بـه می باید وضو کرد …. و هر ناممکنی را آرزو کرد ….. عید غدیر بر شـما مبارک

—————————
parsnaz.ir
—————————
آنان کـه علی خدای خود پندارند / کفرش بـه کنار عجب خدایی دارند.

—————————
parsnaz.ir
—————————

قرآن بجز از وصف علی آیه ندارد
ایمان بجز از حب علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم
گفتا کـه علی نور بود سایه ندارد
عید غدیر مبارک

—————————
parsnaz.ir
—————————

مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست.

—————————
parsnaz.ir
—————————

شبی در محفلی ذکر علی بود
شنیدم عارفی فرزانه فرمود
اگر آتش بـه زیر پوست داری
نسوزی گر علی را دوست داری
خورشید شکفته در غدیر اسـت علی
باران بهار در کویر اسـت علی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست
بر ملک محمدی امیر اسـت علی

—————————
parsnaz.ir
—————————

نام علی : عدالت — راه علی : سعادت — عشق علی : شهادت — ذکر علی : پرستش — عید علی : مبارک

—————————
parsnaz.ir
—————————

مـا زین جهان از پی دیدار می‌رویم ، از بهر دیدن حیدر کرار می رویم ، درب بهشت گر نگشایند بـه روی مـا ، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم

—————————
parsnaz.ir
—————————

اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد .

—————————
parsnaz.ir
—————————

بـه روز غدیر خم از مقام لم یزلی ، بـه کائنات ندا شد بـه صوت جلی . کـه بعد احمد مرسل بـه کهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا علیست علی ، عید غدیر خم بر شـما مبارک

نه فقط بنده بـه ذات ازلی می نازد
ناشر حکم ولایت بـه ولی می نازد
گر بنازد بـه علی شیعه ندارد عجبی
عجب اینجاست خدا هم بـه علی می نازد
اس ام اس عید غدیر خم

—————————
parsnaz.ir
—————————

هان! اي مردمان! علی را برتر بدانید، کـه او برترین انسان از زن و مرد بعد از مـن اسـت… هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد لعنت و خشم مـن بر او باد. «خطبه ي غدیریه»
اس ام اس عید غدیر خم

—————————
parsnaz.ir
—————————

قرآن بجز از وصف علی آیه ندارد
ایمان بجز از حب علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم
گفتا کـه علی نور بود سایه ندارد
عید غدیر مبارک
اس ام اس عید غدیر خم

—————————
parsnaz.ir
—————————

شبی در محفلی ذکر علی بود
شنیدم عارفی فرزانه فرمود
اگر آتش بـه زیر پوست داری
نسوزی گر علی را دوست داری
خورشید شکفته در غدیر اسـت علی
باران بهار در کویر اسـت علی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست
بر ملک محمدی امیر اسـت علی
اس ام اس عید غدیر خم

—————————
parsnaz.ir
—————————
مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست

—————————
parsnaz.ir
—————————

روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی
گفت تـو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی
گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت
گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی

—————————
parsnaz.ir
—————————

 

 
 
برچسب‌ها: