پارس ناز پورتال

شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)

شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)
جزیره اکوادور به عنوان یک بهشت حیات وحش عجیب و غریب شناخته شده است. این تصاویر خیره کننده گرفته شده در بهشت حیات وحش گالاپاگوس نشان می دهد، شیرهای دریایی کوچولو چگونه در شن و ماسه بازی می کنند.
 
 
شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)
 
شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)
 
شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)
 
شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)
 
شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)
 
شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)
 
شیرهای دریای بامزه در حال گرفتن حمام آفتاب (عکس)