پارس ناز پورتال

ابراز علاقه را فراموش نکنید

ابراز علاقه را فراموش نکنید

هیچ فرصتی را برای بیان دوستت دارم از دست ندهید!

در طول زندگی از زبان عده زیادی این شكایت را شنیده ایم كه والدین یا همسران آنان هیچوقت و یا به ندرت می گویند دوستت دارم و از سوی دیگر هیچگاه نشنیده ایم كسی شكایتی داشته باشد كه والدین او یا هر كس دیگر همین كلمات را زیاد بیان می كند.

نمی توان تصور كرد بیان چیزی به اندازه گفتن دوستت دارم  آسان باشد ولی اكثر مردم به دلایل مختلف این كار را نمی كنند.

شاید فكر می كنید كه فرد مورد علاقه شما نیاز یا علاقه ای به شنیدن این كلمات ندارد یا آن را باور نمی كند ، شاید سرسخت یا خجالتی هستید ، به هر حال به هر دلیلی عدم بیان آن مطلوب نیست.

در طول زندگی دلایل مختلفی برای گفتن دوستت دارم به افراد مختلف پیش می آید ، اهمیتی ندارد كه آیا این كلمات را در طول زندگی خود شنیده اید یا خیر؟ فقط بدانید بیان عبارت دوستت دارم به مردم حس خوبی می دهد و به آنها یادآوری می كند كه تنها نبوده و شما به آنها اهمیت میدهید ، اعتماد به نفس آنان را افزایش داده و به خود شما نیز حس خوبی میدهد.

در خانواده بدون تردید خیلی كارهای اشتباه صورت میگیرد اما یكی از صحیح ترین كارها ابراز این نكته است كه چقدر یكدیگر را دوست داریم.

این عملی بسیار آسان ، بدون دردسر و راحت می باشد ، این جمله یكی از قدرتمندترین جملاتی است كه در دنیا وجود دارد.

افرادی كه از علاقه دیگران آگاه هستند ، چون ابراز علاقه دیگران را شنیده اند ، می توانند عشق خود را به دنیا پیشكش نمایند و قوت قلب و آرامش درونی دارند.

شما با گفتن دوستت دارم به یك فرد ، غیر مستقیم به دنیا كمك می كنید ، شاید برای آنكه یك فرد تضمینی داشته باشد كه مورد علاقه و قدرشناسی دیگران میباشد راهی وجود نداشته باشد اما مسلماً تنها راه افزایش این احتمال، بازگو نمودن مداوم عبارات دوستت دارم است.

بیان خالصانه دوستت دارم می تواند بسیاری از اشتباهات را در نظر افراد مورد علاقه شما بزداید.

از دیدی خودخواهانه بیان دوستت دارم فایده شخصی هم دارد ، احساس خوبی به فرد دست می دهد ، بخشیدن و دریافت كردن دو روی یك سكه هستند و شنیدن كلمه دوستت دارم نشنیدن آن را در زندگی شما به اندازه كافی جبران مینماید.

مسلماً بخشیدن به خودی خود فواید مثبتی دارد و گفتن این كلمات محبت آمیز یكی از اساسی ترین و ساده ترین صورت های بخشیدن احساسی است.

اوقات مناسب بسیاری برای چنین بیان جمله ایی وجود دارد : هنگام ورود به منزل ، درست قبل از ترك منزل ، پیش از خواب و به عنوان اولین كلمه هنگام صبح و … فرصت های شما نامحدود هستند ،  بیان دوستت دارم یكی از آسان ترین و مهمترین كارهابی است كه میتوانید در حق خودتان و دیگران انجام دهید.