پارس ناز پورتال

قلقلکی کوتاه با کلمات

مجموعه : مطالب طنز

قلقلکی کوتاه با کلمات


قلقلک کلمات جدید و خنده دار

خلوص : خروس خانه ی کسی که زبانش می گیرد
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

شباهت : کلاهی که در شب و در هنگام خواب بر سر گذارند
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

مناقصه : داستان زندگی‌ مونا
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

خراش : آش پشت پای الاغ را گویند
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

قرتی : نوعی چای که با قر و حرکات موزون سرو می شود

پنهانی : قلمی که جای جوهر با عسل می نویسد
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

بیشتر : کاملا خیس
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

نصف النهار : شامی است که از نهار باقی مانده
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

کامران : بیا حالا بدو
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

Adidas : داسِ معمولی
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

ده فرمان : پارک کردن ماشین توسط رانندهای ناشی را گوین
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

سیمبین : سیم بین        طلا رو نگاه کن        زر را ببین
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

اندروید : در گویش محلی برای اشاره به در دیگر به کار می رود : آن در وِید – از اون در بیا – اون دره
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

جاوا :  جا بازه
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

بلک بری : سیاه بری سپید باز گردی
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

ویندوز : دوزندۀ که در خیابان پیروزی مغازه دارد
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

بادا : باد بیا
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

سیمبین: این مال مِبین آقا است
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

اندروید : اندر پهنا
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

بلک بری : بربری سوخته
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

iOS : آی اوسا…. اوسا کجایی؟
قلقلک کلمات جدید و خنده دار

سیمبین : سی عدد اکانت مبین نت
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات