پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

کچل های چاق دارای مشکلات جنسی

مجموعه : مطالب طنز

اگر تبلیغات ماهواره را ملاک قرار بدهیم، مردم ایران کچل‌های چاقی هستند که ناتوانی جنسی دارند و می‌خواهند یک هفته‌ای اعتیاد را ترک کرده و ویزای کانادا بگیرند!

گیلان چای

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X