پارس ناز پورتال

جوک ها و طنز های 92

مجموعه : مطالب طنز
جوک ها و طنز های 92

دختر : بیــــــــــــــــــــــــا دوری کنیم از هم …
 
 
پسر : نمیتونم …
 
 
دختر : چرا آخه ؟؟؟
 
 
پسر : دلم تنگ میشه بیش از حد ، دلم تنگ میشه بیش از حد …

.
.

 

 
ﺑه یارو ﻣﯿﮕﻦ ﺯﻭﺭﺕ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻴﺮﺳﻪ؟
 
ﻣﻴﮕه ﺁﺟﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎﺷﻪ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻴﺴﺖ !
 
^_^
 
یارو تصادف میکنه بی هوش میشه میبرنش بیمارستان
 
بعد از یه مدت به هوش میاد میگه : مثله اینکه تو بهشتم ؟!
 
زنش میگه : کوری نمیبینی نشستم کنارت !؟
 
^_^
 
خـــاطــرات هـمـه دخــتـرا شـبــیـه بـه هـمـه
 
فـقـط اسـم پـسـراش بـا هـم فـرق مـی کـنـه !
 
^_^
 
 
 
طنز باحال
 
^_^
 
رفیقم میخواد بره حج
 
بهش میگم سوغاتی برامون چی میاری ؟
 
میگه اگه جریان ول کردن مغازه ها موقع نماز واقعیت داشته باشه
 
واسه همه تون همه چی میارم !
 
^_^
 
 
 
طنز باحال
 
^_^
 
زیر دستاتونُ راضی نگه دارید
 
یه قانونی هست که میگه :
 
یه آبدارچی وقتی که باهات قهر میکنه ، چایی‌تو قطع نمیکنه ، توش میش*اشه !
 
^_^
 
قبلنا می‌گفتن مرد باید ایستاده بمیرد یا با گلوله سربی توی سینه
 
مردای امروزم زیر موچین و بوتاکس و پروتز و عمل بینی‌ جون ندن خیلیه !
 
^_^
 
 
 
طنز باحال
 
^_^
 

^_^
 
 
 
طنز باحال
 
^_^
 
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ
 
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ،ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﻣﻐﺎﺯﻩ
 
ﮔﻔﺖ : ۵۰۰ ﮔﺮﻡ ﮊﺍﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ
 
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
 
ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ کیفیتشﺧﻮﺑه ؟
 
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ ، ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺒﺮﻡ
 
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺪ ۷۰۰ ﮔﺮﻡ ، ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ؟
 
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ﺳﮕﻢ ﭼﺎﻕ ﻣﯿﺸﻪ،ﮐﻤﺶ ﮐﻦ!
 
ﺩﻭﺳﺘﻢ 
 
^_^
 
 
 
طنز باحال
 
^_^
 
 
از وقتی رفتی شارژا رو خوراکی میخرم میخورم
 
و زمانایی که باهات صحبت میکردم رومیشنم سریال میبینم!
 
یه حالی میده که نگو !
 
همش که نبایدآدم افسرده شد
 
^_^
 
 
 
طنز باحال
 
^_^
 
آرمین تو ای اف ام رو رد کن شماعی زاده پلی کن
 
شکست عشقی که هیچ اسمتم یادت میره !
 
^_^
 
ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﯿﺮﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻭﯾﺰﺍﺷﻮﻥ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﻪ
 
ﻣﻨﻢ ۳ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻠﻢ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﯾﻪ
 
ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﻧﺪﻡ !
 
^_^
 
انقد بدم میاد وقتی از خواب پامیشم به جای صبحانه، نهار میزارن جلوم
 
^_^
 
^_^
 
آدم‌ها را باید از روی منت‌هایی که وسط دعوا سر آدم می‌گذارند شناخت !
 
^_^
 
یه جور گشنگی هم هست که فقط بعد مسواک میاد سراغ آدم !
 
^_^

^_^
 
من از بیگانگان هرگز ننالم برخورد فیزیکی میکنم باهاشون دهنشونو سرویس میکنم.
 
^_^
 
^_^
 
طنز باحال
^_^
 
ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐسی ﻣﯿﺸﻦ ﻭﻟﯽ
 
 
ﮐﺮﺍﯾﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺑﺪﻥ! ﻗﺮﺍﺭﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ
 
 
ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﻦ ﻭ فرار کنن !
 
 
ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﺷﻮﻥ
 
 
ﺩﺭﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺎﺯﻣﯿﮑﻦ ﻭ با سرعت
 
 
ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ..
 
 
ﻣﯿﺮﻥ ﺗﺎ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻫﯿﭽﮑﯽ
 
 
ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯼ تند تند زدن ﻧﻔﺴﺸﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ
 
 
ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ زد رو شونه ﺑﻐﻠﯿﺶ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺖ ﻓﮑﺮﺷﻮ بکن ﺣﺎﻻ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ داره !
 
 
بهش گفت بابا راننده منم، فقط بگین چی شده !؟
 
^_^
 
تصور کنین دخترا برن جبهه جنگ:
 
 
کتی:اون دشمن رو تیر بارون کن
 
 
نه حیفه خوشکله دلم نمیاد بکشمش؛ نمیخوام
 
 
سارا:اون پسره رو بمبارون کن
 
 
نه شبیه رضا هس نمیتونم بکشمش
 
 
مهسا تفنگ ها رو پر کن
 
 
باشه؛یه لحظه وایسا موهامو ببندم
 
 
نیلو خشاب ها رو بیار
 
 
أه یه سوسک داره رو خشابا را میره
 
 
شبنم اون بسره رو بکش
 
 
وای نه نمیتونم خون ببینم
 
 
سوسن هفتیرا رو پر کن
 
 
اه دیدین جی شد ناخنم شکست!
 
^_^