پارس ناز پورتال

نقاشی های جالب دوران غار نشینی

نقاشی های جالب دوران غار نشینی
طبق مطالعات جدید مشخص شده است اکثر نقاشی های غارهای متعلق به دوران باستان توسط زنان ایجاد شده است.

به گزارش پارس ناز, نقاشی های دوران غار نشینی که تاکنون تصور میشد توسط مردان شکارچی بعد از پیروزی در شکار خلق شده اند طبق مطالعات جدید به زنان نسبت داده شد.


 
 

تا کنون باورها بر این بود که این آثار باستانی توسط مردان و طبق یک رسم سنتی هنگام مراسم شکار و یا مراسم سحر و جادو خلق شده اند . این نقاشی ها بیشتر متعلق به شکار گاومیشهای کوهان دار، گوزنها ، اسبها و ماموتها  و آثار دستهای رنگی بوده است.آقای " دین اسنو" باستان شناس دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا میگوید : بر اثر یافته های یک زیست شناس انگلیسی مردان و زنان غار نشین طول انگشتان دست متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته اند و همین مسئله اثبات میکند که اکثر نقاشی های غار نشینی کار زنان است


این باستان شناس میگوید وقتی در حال مطالعه یک کتاب 40 ساله در زمینه نقاشی های غار نشینی بوده است با دیدن تصاویر مربوط به نقاشی های غار معروف " پچ ول" در جنوب فرانسه متوجه این موضوع شده است .

 او روی نقاشی تمرکز کرده و متوجه شده است که این آثار متعلق به دست یک زن است. او اضافه میکند بدون شک 75 درصد نقاشی های غار نشینی توسط زنان انجام گرفته است.طبق این مطالعات نقش زنان در جامعه ماقبل تاریخ بسیار پررنگ تر از آنچه تصور میشد بوده و نیازمند مطلعات بیشتری پیرامون این موضوع هستیم.