پارس ناز پورتال

چشمان زیبا اما آواره (عکس)

چشمان زیبا اما آواره (عکس)
جنگ، خود شرّ است… و زمانی زاده می شود که چشم خرد را طمع یا تعصب کور کرده باشد… و وقتی آمد از دیدن زیبایی ها ناتوان است.

به گزارش پارس ناز، یکی از آثار زشت جنگ، متلاشی شدن خانواده ها، آوارگی، و در-به-دری است… و این اتفاقی است که برای بسیاری از خانواده های کرد سوریه افتاده است. بخشی از این جنگ-زده ها به کردستان عراق پناه آورده اند.

 
بنا بر این گزارش، اریک لافورگو (Eric Lafforgue)، عکاس فرانسوی، به کردستان عراق رفته است؛ اما به جای به تصویر کشیدن، تلخی های روزگار آوارگان کرد سوری، کوشیده است به چشم های زیبا اما مغموم آنان بنگرد.آنچه ملاحظه می کنیم، ره آورد این عکاس فرانسوی از اردوگاه آوارگان سوری در اقلیم کردستان عراق است:

 

چشمان زیبا اما آواره (عکس)
 

چشمان زیبا اما آواره (عکس)
 

چشمان زیبا اما آواره (عکس)
 

چشمان زیبا اما آواره (عکس)