پارس ناز پورتال

مردمانی که در حال انقراض هستند (عکس)

مردمانی که در حال انقراض هستند (عکس)
نلسون از قبایل مختلف و از مردمی که برای همیشه فرهنگ و نوع زندگانی شان در حال ناپدید شدن است، تصویر برداری کرده و آنچه می بینید مربوط به گوشه ای از نمایشگاه عکس وی بنام "قبایل، قبل از ناپدید شدن شان" است.

در این تصاویر قبایل قزاق، قبایل ننتس Nenets در سیبری روسیه،قبایل مغولی Tsaatan و مردم Chukchi می بینید.

 

مردمانی که در حال انقراض هستند (عکس)
 

مردمانی که در حال انقراض هستند (عکس)
 

مردمانی که در حال انقراض هستند (عکس)
 

مردمانی که در حال انقراض هستند (عکس)
 

مردمانی که در حال انقراض هستند (عکس)
 

مردمانی که در حال انقراض هستند (عکس)