پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اقدام عجیب این مرد بریتانیایی پس از متولد شدن نوزادش

اقدام عجیب این مرد بریتانیایی پس از متولد شدن نوزادش
یك مرد انگلیسی به نام تام رابینسون شخصی است كه وقتی فهمید پدر شده است نتوانست خود را كنترل كند و همه را در جریان این اتفاق قرار داد. به گزارش پارس ناز او وقتی به دیگران این خبر را میداد بلافاصله از عكس العملشان عكس میگرفت و این عكسهارا در یك آلوم جمع آوری كرده است.
وی میگوید: من برای بچه دار شدن هیچ برنامه ای نداشتم و 29 سالگی سنی است كه در لندن كسی انتظار پدر شدن ندارد برای همین حس كردم لحظات جالب و عكس العملهای دیدنی در پی خواهد بود برای همین تصمیم گرفتم این لحظه ها را ثبت كنم.