پارس ناز پورتال

په په در کنار دو فرزند دوست داشتنیش! +عکس

په په در کنار دو فرزند دوست داشتنیش! +عکس

په په در کنار دو فرزند دوست داشتنیش! +عکس,په په ، مدافع پرتغالی رئال مادرید که امروز ۳۲ سالگی خود را جشن گرفته بود در کنار دو فرزندش عکس یادگاری گرفت.

 

 په په این روزها فشارهای گذشته را فراموش کرده است و در بهترین شرایط دوران فوتبال خود بسر می برد.

په په در کنار دو فرزند دوست داشتنیش! +عکس