"> تنبیه عجیب دختر به خاطر زیاد صحبت کردن + عکس

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تنبیه عجیب دختر به خاطر زیاد صحبت کردن + عکس

تنبیه عجیب دختر به خاطر زیاد صحبت کردن + عکس

تنبیه عجیب دختر به خاطر زیاد صحبت کردن ، معملی با نوار چسب دهان دختری که سر کلاس از حرف زدن دست برنمی داشت را بست.به گزارش پارس ناز الیزه اسمیت 11 ساله مجبور شد به دلیل حرف زدن زیاد با دیگر شاگردان ، 15 دقیقه با دهان بسته شده با چسب بنشیند. این خواری در کلاس وقتی به انتها رسید که معلم علوم فهمید که نباید این کار را می کرد و چسب را از دهان او باز کرد.

مسئولین مدرسه عمل معلم را “اشتباه از روی ندانم کاری” نام بردند و او نیز از دانش آموز و خانواده اش عذرخواهی کرد ولی هیچ اقدام انضباطی دیگری برای وی انجام نشد.

 

ولی پدر این دانش آموز در خواست پیگیری بیشتری نسبت به این مسئله کرد او گفت :”بچه ها در سر کلاس حرف می زنند و همیشه از آنها خواسته می شود که ساکت باشند، ولی دختر من حرف زدن را ادامه داده است.به گزارش نیک صالحی این معلم فقط باید او را از کلاس خارج می کرد . نباید حتی یک انگشت روی بچه ها بلند کرد.”

 

آقای اسمیت در ادامه گفت:”معلم عذرخواهی کرد ولی این کافی نیست، چرا که او هنوز در مدرسه کار می کند و باید کارش معلق میشد. در مدارس دیگر این طور نیست. من مایل نبودم دوباره فرزندم را به آن مدرسه بفرستم ولی پس از اینکه او گفت دلش برای دوستانش تنگ شده ، او را به مدرسه برگرداندم.”

 

مسئول مدرسه نیز در این مورد گفت:”رفاه دانش آموزان همیشه برای ما در اولویت است و این کار معلم بیشتر از روی ندانم کاری بوده است نه از روی بدجنسی و خودش سریع متوجه اشتباهش شد و عذرخواهی کرد و مطمئنا بررسی بیشتری خواهد شد و پیگیری می کنیم.”

 

 

منبع: نیک صالحی