پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

اس ام اس ناب عاشقانه درباره نفس

اس ام اس ناب عاشقانه درباره نفس

اس ام اس ناب عاشقانه درباره نفس 

اس ام اس هاي اخیر و ناب عاشقانه با موضوع نفس برای کسانی

که می‌خواهند با فرستادن اس ام اس حس خود را منتقل کنند.

 

اگر کارگردان بودم
موسیقی متن تمام فیلم هایم
صدای نفس هایت بود نازنین یارم
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
گرما یعنی
نفس هاي تو، دست هاي تو، آغوش تو، لب هاي تو،
بوسه هاي تو
من به خورشید ایمان ندارم عشقم
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
تنها مانند همۀ وقت}
آن قدر نفس میکشم
تا تمام شود
همه ي آن هوایی که
سراغ ترا میگیرد
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
تنهایی همین هست
تکرار نامنظم من بی تو
بی آنکه بدانی
برای تو نفس میکشم نازنین
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
وقتی زدی شیشه اي شکستی فرارنکنهمونجا وایسا تاصاحب شیشه

بیاد بعد دستت بکن تو جیبت و بگو خسارتش چقد میشه پرداخت کنم؟

بعدش یه نفس عمیق بکش و بگو خدایا شکرت که دل نشکستم
آخه اگه زندگیتم میدادی نمیتونسی خسارت دل شکسته رو پرداخت کنی
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
هوا ابری ست، نفس بالا نمی‌آید
بزن باران
نوازش کن تن رنجور مردم را
زمین حال بدی دارد
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
این که
میان دستانت
لحظه اي‌ چشم هایم را ببندم
و جهان به سکوت صدای‌
نفس هایت فرو رود
نمی‌دانی‌
چه هیجانی‌ ست
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
چقدر خوبه یکی باشه
یکی باشه که بغلت کنه
سرتو بزاری رو سینش ارومت کنه
حرم نفس هایش تنت داغ کنه
عطر دستاش موهاتو نوازش کنه
چقدر خوبه
چقدر خوبه که اروم دم گوشت بگه
غصه نخوریا
من کنارتم
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
تازه از عطر نفس هاي تو فهمیدم چرا
کارشان رو به کسادی می‌رود عطارها
جای عرف دایره گاهی مربع می‌کشند
عقل را پر داده عشقت از سر پرگارها
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
تو که باشی کافیست مگر من بجز نفس چه می خواهم
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
خدا از همه ي چیز جفت افرید
جز بینى,دهان,قلب
چون باید براى خودت یک هم نفس ,هم زبان وهم دل پیدا کنى
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
سهمیه ي هوای من هم برای تو
برای نفس نفس زدن در آغوش دیگری لازمت می‌شود
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
دوست دارم لحظه ها را مزه مزه کنم
مادام نفس عمیق بکشم؛
این روزها انگار خود,
زندگی می‌شوم
خدایا ممنون
این معجزه ي پاییز توست
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
این روزها تنها علت کارهایم، تویی
حتی نفس کشیدنهایم به عشق توست
احساس بت پرستی می‌کنم
اما نه بتها ساخته دست بشرند و تو شاهکارترین خلقت اویی
خدایا مرا ببخش اما او هم لایق ستایش کردن هست
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
در جستجویت چشمانم از نفس افتاد
کجای جغرافیای دلت هستم که منزل ام ابریست
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
نفس بده که برایت نفس نفس بزنم
نفس به جز تو نخواهم برای کس بزنم
مرا اسیرخودکردی دعایم کن
که آخرین نفس را در این قفس بزنم
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
هوایت که به سرم می‌ زند
دیگر در هیچ هوایی
نمی ‌توانم نفس بکشم
عجب نفس ‌گیر هست
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
همچون ساعت شنی شده ام
که نفس هاي آخرش را می‌زند
و التماس می‌کند
یکی پیدا شود و برش گرداند
من هم
نه
لطفا برم نگردانید
بگذارید تمام شوم
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
به نفس هاي خسته این گرگ نگاه نکن
جهان رابرای کسی دریدم
که مرا به سگی فروخت
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
نمی‌دانم چرا وقتی دلم هوایت می‌کند نفس کشیدن فراموشم می شود
انگار دلم تاب هوای دیگری را ندارد
^
^
^
^
اس ام اس عاشقانه نفس
من در کشوری نفس می‌کشم امیر افبی که معرفت مترادف واژه مردانگی هست
که تمام قول هاي جهان اگر مردانه باشد ارزش ایستادن به پایش را دارد
که تمام تعصبات مردانه غیرت هست و تعصبات زنان فقط حسادت

 

 

لوازم آرایشی