پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

عشق یعنی… که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی… که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…  که هر روزت ولنتاین باشه.,عشق یعنی…بدونی برای هم ساخته شدین.

عشق یعنی…
به همدیگه محبت کردن.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
چیزی که تابحال تجربه نکرده بودی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق…
بازتابی از احساس است.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.
عشق یعنی…

دو قلب در یک مسیر.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
بدونی یکی منتظرته.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی..
بدونی این «تو»یی که یک شب رو بیاد موندنی می کنه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
بدونی اونم همینقدر دوستت داره.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
کسی که شریک بهترین لحظات زندگیته.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
همون روزی که درها رو به روی بقیه می بندی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
اون چیزی که قلبتو جوان نگه میداره.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
باهاش مثل پرنسس رفتار کنی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
با هم قدم زدن.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
وقتی کنارشی نخوای زمان بگذره.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
گذر زمان شما رو به هم نزدیکتر کنه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
مایحتاج زندگی تونو با هم بخرید.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
همونی که می خواستی رو پیدا کنی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
به معجزه ایمان بیاری.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
مامان شاغلی که دلتنگ بچه هاش میشه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
کسی که بهت کمک می کنه روزای سخت رو پشت سر بذاری.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
خواب های خوب ببینی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
 یه زندگی تازه رو با هم شروع کردن.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
رابطه ای که فکرش را هم نمی کردی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.
عشق یعنی…
یه حس شیرین.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
هیچوقت از هدیه های کوچیک خسته نشی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
ترانه مورد علاقه تونو با هم بخونین.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
ازت خواستگاری کنه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
از سرکار برگردی و صداشو بشنوی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
تصمیمات مهم را با هم گرفتن.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
همش ازت مراقبت کنه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
تکیه گاه محکمِ زندگیت باشه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
بخاطر تو هنوز به خودش برسه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی….
هیچوقت به انتخابت شک نکنی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
احساسی برای تمام فصول.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
وقتی پیشت نیست لباسشو بپوشی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
غذای مورد علاقه شو بپزی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
هر روزت مثل ولنتاین باشه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
چشمتون فقط دنبال هم باشه.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
تا آخر عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی کردن.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
بهش اعتماد کنی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
باهم رویابافی کردن.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.

عشق یعنی…
دیگه احساس تنهایی نکنی.

عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.
عشق یعنی…دو تا مرغ عشق.                                                                            تصاویر عاشقانه
عشق یعنی... که هر روزت ولنتاین باشه.
Loading...
انتشار تصاویر برهنه دختران ارتش آمریکا بخاطر رابطه جنسی
انتشار تصاویر برهنه دختران ارتش آمریکا بخاطر رابطه جنسی
مشاهده بیشتر