پارس ناز پورتال

عکس های جالب از اتو موتور لوکس

عکس های جالب از اتو موتور لوکس

به گزارش پارس ناز این وسیله که دارای 22 متر طول و قابلیت سوار کردن 25 نفر را دارد توسط کالین اولکس فرنگی، مرد 31 ساله انگلیسی ساخته شده. سرعت این وسیله 56 کیلومتر در ساعت بیان شده است.

 

عکس های جالب از اتو موتور لوکس

عکس های جالب از اتو موتور لوکس

عکس های جالب از اتو موتور لوکس

تصاویر اتو موتور لوکس

عکس های جالب از اتو موتور لوکس

 

 

 

 

 

a