پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

مو شکافی ضرب المثل رایج کشورها

مو شکافی ضرب المثل رایج کشورها


بی خبری ، خوش خبری

No news is good news.

 

********************

 

تا زحمت نباشد ، چیزی حاصل نمی شود

 

( نا برده رنج ، گنج میسر نمی شود ) No pain , No gain

 

********************

 

زن نداری ، غم نداری No wife , no worry

صاعقه هرگز دو بار در یک محل اصابت نمی کند

Lightning never strikes twice in the same place

 

********************

 

برای خوردن زندگی نکن ، بلکه بخور تا زندگی کنی

Live not to eat , but eat to live

 

********************

 

باران نمی آید ، وقتی هم که می آید سیل راه می اندازد

It never rains but it pours

 

********************

 

غازی را که تخم ها ی طلا می دهد ، نمی کشند

Kill not the goose that lays the golden eggs

 

********************

 

اگر نمی توانی گرما را تحمل کنی از آشپزخانه برو بیرون

 

(چون پیر شدی حافظ ، از میکده بیرون شو )

If you cant stand the heat , get out of the kitchen

 

********************

 

از یک گوش بشنو و از گوش دیگر بیرون کن .

 

( یه گوش در و یک گوش دربازه )

In at one ear and out at the other

 

********************

 

چه برای یک پنی ، چه برای یک پوند

 

( آب که از سر گذشت ، چه یک وجب ، چه صد وجب )

In for a penny , in for a pound

 

********************

 

در اتحاد ، قدرت می باشد ( یک دست صدا ندارد )

In unity there is strength
Xبستن تبلیغ
فوتبال
X
لخت شدن زنان روبروی دوربین در آیرس آرژانتین + (تصاویر زنان لخت)
لخت شدن زنان روبروی دوربین در آیرس آرژانتین + (تصاویر زنان لخت)
مشاهده بیشتر