پارس ناز پورتال

حلزونی که خانه می خورد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
  ایالت فلوریدا علیه یكی از گونه های جانوری بسیار زیان آور جهان اعلان جنگ داده است: حلزون غول پیكر آفریقایی، یك نرم تن به ویژه پرخور كه اندازه اش می تواند به بزرگی یك موش برسد.


دنیز فیبر سخنگوی سازمان كشاورزی و سرویس های مصرف كنندگان ایالت فلوریدا می گوید: از سپتامبر 2011 كه نخستین نمونه این حلزون كشف شد هر هفته  در ناحیه میامی-دید بیش از هزار عدد حلزون جمع آوری شده و تا كنون در مجموع  117 هزار عدد از این نرم تن زیان آور شكار شده اند.


وی تصریح می كند: حلزون های غول پیكر آفریقایی به بیش از 500 گونه مختلف گیاهی حمله می كنند. در واقع باید گفت هر چیز سبزی كه بر سر  راه آنها باشد از آسیب این جانوران در امان نیست. در عین حال، آنها می توانند ناقل بسیاری از بیماری ها به انسان باشند از جمله نوعی از بیماری مننژیت.

حلزون های غول پیكر آفریقایی به ویژه به گچ به كار رفته در خانه ها علاقه داشته زیرا به كلسیم  برای استحكام و بزرگ شدن صدفشان نیاز دارند. هر حلزون می تواند سالیانه در شرایط مطلوب 1200 تخم بگذارد.

جام‌جم آنلاین