پارس ناز پورتال

رمضان در بازداشتگاه های تایلند (عکس)

مجموعه : ماه رمضان
 همزمان با آغاز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای دنیا، بیش از صد نفر از مسلمانان روهینگا در بازداشتگاه های تایلند نیز شامگاه چهارشنبه بعد از خواندن نماز، روزه خود را افطار کردند. حدود صد و ده نفر از مسلمانان روهینگا که از درگیری های خونین بین مسلمانان و بودیست ها در ایالت راخین میانمار گریخته بودند، اوایل ماه ژانویه امسال به طور غیرقانونی وارد تایلند شدند و اکنون در مرکز مهاجرت کانچانابوری اقامت دارند. مقامات تایلند نیز با احترام به آزادی مذاهب، لباس تمیز و غذای حلال در اختیار مسلمانان مهاجر قرار دادند.


مسلمانان روهینگا، به امید رسیدن به سایر کشورهای مسلمان مانند مالزی و اندونزی با قایق از میانمار گریختند، اما اکنون شهروند هیچ کشوری محسوب نمی شوند.

 
رمضان در بازداشتگاه های تایلند (عکس)

 
رمضان در بازداشتگاه های تایلند (عکس)
 
رمضان در بازداشتگاه های تایلند (عکس)
 
رمضان در بازداشتگاه های تایلند (عکس)
 
رمضان در بازداشتگاه های تایلند (عکس)