پارس ناز پورتال

عکس جالب از قیافه احمدی نژاد در لحظه تنفیذ

مجموعه : مجله خبری روز
عکس جالب از قیافه احمدی نژاد در لحظه تنفیذ
چهره احمدی نژاد در لحظه تنفیذ.