پارس ناز پورتال

اس ام اس زیبای فلسفی جدید (40)

مجموعه : اس ام اس جدید
اس ام اس زیبای فلسفی جدید (40)

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
امام علی (ع)

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش
اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
مترلینگ

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد سعی و عمل دیگر معنی نداشت
اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
ضرب المثل ایتالیایی

موفقیت برای اشخاص کم ظرفیت مقدمه گستاخی است
اس امس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
گوته

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید
اس مس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
امام علی (ع)

دانا زنده است اگر جه بمیرد و نادان مرده است هرچند زنده باشد
اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
گاندی

حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد
اسمس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
ضرب المثل فارسی

دوصد گفته چون نیم کردار نیست
مسیج فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
امام علی (ع)

خوب صبر کردن ، پیش درآمد پیروزی است
پیام فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
اپیکور

برای شاد کردن دیگران آرزوهایشان را بفهم
متن فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
بودا

هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست
پیام کوتاه فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
بیسمارک

بهترین وسیله دفع دشمنان ، ازدیاد دوستان است
پیامک فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
دسراییلی

مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند
sms فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
زرتشت

آنچه را می شنوید به عقل سلیم و منش پاک و روشن بسنجید و آنگاه بپذیرید
اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
لرد باکلی

دشوارترین کار آنست که وقتی روی زمین یخزده زمین خوردی

برخیزی و خدا رو شکر کنی
اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
پیامبر اکرم (ص)

دو دوست مثل دو دست هستند که آلایش یکدیگر را می شویند
اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
کنفوسیوس

اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس
اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
مثل روسی

آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند
اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
مترلینگ

کسی که از سرنوشت خود شکایت می کند

از کوچکی و ناچیزی روح خود شکایت کرده است
اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه
ضرب المثل چینی

انسان موفق لاقید نیست وانسان لاقید موفق نیست