پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

ماشین فوق العاده لوکس و طلایی در چین

ماشین فوق العاده لوکس و طلایی در چین
بیشتر اتومبیلهای طلایی رو در شیخ نشین های عربی دیده بودیم ولی بارشد سریع اقتصادی کشورهای شرق اسیا, شاهد محصولات لوکس تر در این کشورها هم هستیم.