پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

پیامک فلسفی مختص مهر ماه

مجموعه : اس ام اس جدید
پیامک فلسفی مختص مهر ماه

اس ام اس فلسفی مهر ماه

ژول سیمون

خنده مصائب و مشکلات زندگی را کوچک و آلام روحی را محو می نماید
اس ام اس فلسفی مهر ماه

بوذرجمهر

بهترین کارها این است که درجوانی دانش اندوزی و در پیری بکاربری
اس ام اس فلسفی مهر ماه

مثل افریقائی

ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد
اس ام اس فلسفی مهر ماه

ولتر

سوال های هر کس بیش از جواب هایش او را می شناساند
اس ام اس فلسفی مهر ماه

فرانکلین

تجربه ، مدرسه ای است که محصلین خود را با قیمتی گران ، بار می آورد
اس ام اس فلسفی مهر ماه

راسل

خط مستقیم ، نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاه ترین راه است
اس ام اس فلسفی مهر ماه

جرجی زیدان

در میان همه آلام و مصیبت ها تنها یاد خداوند انسان را تسلی می دهد
اس ام اس فلسفی مهر ماه

امام رضا (ع)

نیکوکاری پس اندازی جاودان است
اس ام اس فلسفی مهر ماه

پاسکال

هرچه فکر شما بزرگ باشد به همان اندازه بیشتر به افکار دیگران احترام می گذارید
اس ام اس فلسفی مهر ماه

آلبرت هوبارد

ارزش مرد به ارزشی است که برای وقت خود قائل می شود
اس ام اس فلسفی مهر ماه

منتسکیو

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید
اس ام اس فلسفی مهر ماه

هانری دونومتر

بسیار نادر هستند کلماتی که ارزششان بیشتر از سکوت باشد
اس ام اس فلسفی مهر ماه

جان دیوئی

زندگی خود را تبدیل به مدرسه ای برای یاد گرفتن کن
اس ام اس فلسفی مهر ماه

امام علی (ع)

آن کس که گرفتار بیماری از خود راضی بودن است ، زشتی ها در وی آشکار می گردد
اس ام اس فلسفی مهر ماه

ایچک آدیزس

مدیری که تنها به سود می اندیشد

مانند تنیس بازی است که به جای توپ ، چشم بر تابلو امتیازها دوخته است
اس ام اس فلسفی مهر ماه

ضرب المثل روسی

گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند
اس ام اس فلسفی مهر ماه

کن بلانچارد

کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند
اس ام اس فلسفی مهر ماه

توماس کارلایل

هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد
لوازم آرایشی