پارس ناز پورتال

عکس های چندش آور از قورباغه چاقالو

عکس های چندش آور از قورباغه چاقالو
سایت دیلی میل این قورباغه را که در باغ وحشی در آلمان زیست می کند را چاق ترین قوباغه جهان نامیده است.
 
 
a