پارس ناز پورتال

جدید ترین پیامک رفاقت (8)

مجموعه : اس ام اس جدید
جدید ترین پیامک رفاقت (8)

یک جام پر از شراب دستت باشد

 تا حال من خراب دستت باشد

این چندمین پیامک است ندادی

 پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramرفیق بی معرفت مثل پنجره ی رو به دیوار میمونه

چطوری پنجره ؟اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramبه لطف بی معرفتی دوستان فهمیدم

 معرفت گنجینه ای است

 که اگه انسان نداشته باشه انگارهیچ چیز ندارد !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maram

 
بهت نمی گم آدم بی معرفتی هستی

 چون بی معرفت ها که آدم نیستند !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramمرسی خوبم شما خوبی؟

 چه عجب یادی از ما کردی !

طرح شرمنده کردن دوستان !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramهنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند !

وای به روزی که خاکمان کنند !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramاگه کوه باشی بلندی

اگه دریا باشی روانی

اگه رود باشی درازی

اگه اسمون باشی وسیعی

اگه اگه ادم باشی یه اس ام اس میفرستی !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramتو ای سمبل معرفت ! کجایی ؟سلام

 این هم رسم توست ، دوستی بی کلام

ندیدم کسی ، هیچ مانند تو

 یک روز خوب ،یک روز بد، بی مراماس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramمعرفت در گرانیست به هر کس ندهند

 پر طاووس گران است به کرکس ندهند !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramسلامتی رفیق بی معرفتی که

اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramسلام ای بی وفا ای بی مروت

 سلام ای ساز گیتار محبت

سلام کردم نگی تو بی وفایی

 وگرنه ما که عاشقیم بی مروت !اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramاین اس ام اس رو میزنم به سلامتی همه بی معرفتا

 که سخت مشغول شطرنج زندگی اند

 و نمیدونن ما مات رفاقتشون هستیماس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramهوار..هوار..هزار..هزار..قطار..قطار

دو پا داری..دو پا بیار..فرار

از دست رفیق بی عیاراس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramزغال قلیونم..چاک لبام..آب دماغم..قرمزی چشام

بند کفشم..کش شلوارم و… نباش!

نیم کیلو باش ولی رفیق باش!اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramرفیق ما

ر: رذل   ف:فضول   ی:یاقی   ق:قورباغه!

خوب نیست.. اینجوری نباشاس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramرفیق فقط تو

آخر مرامی!

تا بهت اس ندم اس نمیدی که…

سگ از تو بیشتر مرام داره!!!اس ام اس رفیق و دوست بی معرفت و بی مرام
sms rafiq o duste bi marfgat o bi maramخیلی بامرامی. اصلا مثل تو من رفیق ندارم

آخر معرفتی. ته رفیقی

ستاد رو کم کنی رفیقای بی مرام