پارس ناز پورتال

عجیب ترین مار با رنگی متفاوت (عکس)

عجیب ترین مار با رنگی متفاوت (عکس)
بوای سبز بالغ حدود 2 تا 3 متر طول دارد و جالب اینجاست که ماری غیر سمی و بومی جنگلهای بارانی امریکای جنوبی است که غذای اصلی شان پرندگان است. محلی ها به او  (emerald tree boa) می گویند.