پارس ناز پورتال

عکس جدید از پسر زنده‌ یاد ناصر عبدالهی

عکس جدید از پسر زنده‌ یاد ناصر عبدالهی
گروه موسیقی «سون» پس از اجرای خود در جشنواره خلیج فارس بر مزار ناصر عبدالهی فاتحه خواندند.