پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عکس های کودکی خرم سلطان

عکس های کودکی خرم سلطان
 
 عکس های کودکی خرم سلطان مریم اوزرلی
 
مریم اوزرلی در ایران با نقش حریم سلطان شناخته شد و در خاورمیانه نیز با نقش خرم سلطان معروف تر گردید.این روزها او به دلیل بارداری از سریال حریم سلطان جدا شده است و خانم وحیده گردوم نقش خرم سلطان جدید را بازی می کند.
 
عکس های کودکی خرم سلطان
 
عکس های کودکی خرم سلطان
 
عکس های کودکی خرم سلطان
 
عکس های کودکی خرم سلطان
 
عکس های کودکی خرم سلطان
 
عکس های کودکی خرم سلطان
 
عکس های کودکی خرم سلطان