پارس ناز پورتال

آموزش تصویری کشیدن خط چشم (زیبایی صورت)

آموزش تصویری کشیدن خط چشم (زیبایی صورت)
در این پست به شما آموزش پله به پله ی خط چشم دخترانه را یاد خواهیم داد.
 
 
 

مرحله ی اول: با قلم درون عکس خط کجی انتهای چشم برکشید.

مرحله ی دوم: با قلم مو حالت هشتی شکلی را به خط چشم بدهید.

مرحله ی سوم: ابتدای چشم خطی تا انتها بکشید تا کامل شود.

مرحله ی چهارم: با قلم مو داخل خط چشم را پر کنید سپس ریمل بزنید.

 
 
مطالب مرتبط :