پارس ناز پورتال

درگیری یک زن با مرد نابینا در اتوبوس (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
درگیری یک زن با مرد نابینا در اتوبوس (عکس)
دو زن 17 و 21 ساله به جرم کتکاری مردی نابینا دستگیر شدند.اتفاق در اتوبوس شرکت واحد استرالیا به وقوع پیوست.دو زن که گفته می شود ملبس به لباس عروسی بودند در اتوبوس شرکت واد با مرد نابینا درگیر شدند.این درگیری توسط دختر 13 ساله فیلمبرداری می شود و سپس در یوتیوپ قرار می گیرد.دو خانم به شدت مرد نابینا را کتک می زنند به طوری که از ناحیه بازو دچار کبودی می گردد و عینکش می شکند.
 


به گفته برخی از شاهدان فرد نابینا به اندو گفته بود از هر کجا امدید به همانجا برگردید.دو خانم از این جمله ازرده خاطر شده و تا در توان دارند مرد را به باد کتک می گیرند.و در نهایت به صورتش آب دهان می اندازند.با پادرمیانی یکی از جوانان حاضر در اتوبوس دو خانم به بیرون از اتوبوس هدایت می شوند.احتمالا دو زن به علت حمله نژادپرستانه به 7 سال زندان محکوم شوند.