پارس ناز پورتال

دختر زیبای چینی به خاطره تنهایی خودکشی کرد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
دختر زیبای چینی به خاطره تنهایی خودکشی کرد (عکس)
یک دختر چینی در شبکه ی اجتماعی خود بارها میگوید که در حال خود کشی است و حتی چندبار هم عکس های خود را که در حال سوزاندن اتاق خود است هم منتشر میکند ولی با وجود هزاران لایک کسی به کمک او نمی اید.او قبل از این پست ها زیر عکس دوست پسر پیشین خود نظر میگذارد و میگوید که بعد از مرگم هر جوری شده تو را شکار خواهم کرد.حتی کسانی زیر پست او به شوخی مرگ او را به خودش تسلیت گفتند و کسی این موضوع را جدی نگرفت و یا اگر هم کسی این موضوع را جدی گرفت به کمک او نیامد تا تنها جان خود را در اتاقش از دست بدهد.
 

 

دختر زیبای چینی به خاطره تنهایی خودکشی کرد (عکس)
 

دختر زیبای چینی به خاطره تنهایی خودکشی کرد (عکس)
 

دختر زیبای چینی به خاطره تنهایی خودکشی کرد (عکس)