پارس ناز پورتال

تبلیغات

تهیه یک لباس عروس زیبا با 3000 پر طاووس + تصویر

تهیه یک لباس عروس زیبا با 3000 پر طاووس + تصویر
 
یك لباس عروس در چین با استفاده از 3 هزار پر طاووس تهیه شد.به گزارش پارس ناز این پر ها از یک مركز نگهداری طاووس تهیه شده و به گفته مالك این مركز پرها را به مدت یك ماه از 200 طاووس نگهداری شده در این مركز جمع آوری کرده است.
 
تهیه یک لباس عروس زیبا با 3000 پر طاووس + تصویر