پارس ناز پورتال

دختر مدافع پرسپولیس در وان حمام +عکس

دختر مدافع پرسپولیس در وان حمام +عکس

دختر مدافع پرسپولیس در وان حمام, مدافع تیم پرسپولیس تولد دخترش را چند روز زودتر برگزار کرده است. در تصویر زیر، محسن بنگر علت آن را توضیح داده است.

دختر مدافع پرسپولیس در وان حمام +عکس