پارس ناز پورتال

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

مجموعه : مطالب طنز
آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

با آموزش بافت سبد حصیری با کاربردهای فراوان در خانه آشنا شوید.

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

با نحوه درست کردن و بافت سبد حصیری به صورت تصویری آشنا شوید

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

ورقه هایی از چوب را آماده کنید

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

7 تا لایه از چوب ها را با چسب کاغذی روی سطحی به صورت عمودی ثابت نگه دارید

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

با ورقه های دیگر به صورت افقی و شطرنجی عبود دهید

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

این کار را مانند شکل بالا ادامه دهید

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

کف سبد آماده شد

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

انعطاف پذیری این ورقه ها به این صورت است

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

با قرار دادن خط کش ورقه ها را خم کنید خط کش برای باز نشدن کار است

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

شطرنجی قرار دادن ورقه ها را ادامه می دهیم ولی با این تفاوت که یک طرف ورقه ها کمتر باشد

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

این کار را چند ردیف ادامه می دهیم

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

دوباره دیواره کار را با خط کش خم می کنیم تا راحت انعطاف پذیر باشند

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

ورقه ها را این بار مانند تصویر خم می کنیم تا دیواره دیگر درست شود

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

و مانند تصویر ، هر چهار طرف کار را به صورت های قبل درست می کنیم

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

انتهای کار را مانند تصویر از لا به لای هم عبور می دهیم تا کار محکم شود

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

سبد آماده شد

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

لبه های کار را یک ورقه، از داخل قرار می دهیم و اضافه ها را به صورت شطرنجی به داخل خم می کنیم

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

با گیره ای انتها و ابتدای ورقه را نگه می داریم تا کار به پایان برسد

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

سبد حصیری شما آماده است

 

آموزش ساخت گام به گام سبد حصیری

این سبد های حصیری زیبا کاربردهای زیادی دارند