پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا ، قبر بلندترین انسان دنیا بر پشت یک کامیون با درهای باز به سمت قبرستان رفت. Leonid Stadnyk چهل و چهار ساله هفته قبل جان خود را از دست داد.گفته میشد قد او حدود ۲٫۵۸ متر بود.

 

نکته جالب در مورد او این بود که او هیچ گاه تقاضای رکورد های گینس برای قد کردن رسمی او را نپذیرفت تا اسمش در این کتاب ثبت شود.او این کار را حرکتی غیر انسانی میدانست به همین دلیل هیچ گاه نگذاشت که گینس نام او را در این کتاب ثبت کنند.

 

او در ۱۲ سالگی و بعد از یک عمل جراحی مغز شروع به رشد بسیار سریعی کرد که به گفته خودش یک عذاب است.برای این مرد خوش اخلاق و با ادب حمل و نقل همیشه یک مشکل عمده به حساب می امد.او گفته بود ماندن در اتوبوس برای من مانند انداختن یک مرد عادی در صندوق عقب یک ماشین است.

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا

عکس و خبر داغ مرگ بلند قد ترین مرد دنیا