جستجو در پارس ناز

اس ام اس لاووو یو (16)

اس ام اس لاووو یو (16)

دوستت دارم ، همین ؛

این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !

بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …

.

.

سکوتت را دوست دارم تو در سکوت،

معنایِ دیگری داری،

معنای خوب آرامش . . .

.

.

” منـی ” کـه کنـارش

” تـو ” نباشـی

” تـومـنی ” نـمـی ارزد …!

.

.

از من تا وجودت فاصله فقط چند کیلومتر “دوستت دارم” است !

.

.

دلم میخواهد عاشق باشد

عقلم میخواهد عاقل باشد

این میگوید زود باش

آن میگوید دور باش

احساسم این روزها دوشیفت کار میکند

و حقوقش را از من میگیرد . . .

.

.

نفسم شاید دلیلِ زنده بودنم باشد ولی بی شک تو تنها دلیلِ همین نفسی !

.

.

با مهربانیت معجزه میکنی ؛ من به پیامبری ات مدتهاست ایمان آورده ام !

.

.

دوست داشتنت برفیست سنگین میبارد

مینشیند یخ میبندد

 و با هیچ آفتابی آب نمیشود !

.

.

مثل ستاره تو قشنگی، اما تنها فرقی که داری،

 اون ها زیادن تو تکى!.

.

.

مـــــــــــیان این همــــــــه “اگـــر” تــــو چـــــــــــقدر “بایدی