پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

ایمیل گستاخانه مادرشوهری به عروسش ..!

ایمیل گستاخانه مادرشوهری به عروسش ..!
 
"ویترز" 21 ساله نیز با فرستادن این ایمیل به دوستانش نامه ی مادر شوهر خود را به مسخره گرفته و به این نحو اعتراض خود را بیان داشته است. دوستان او نیز این نامه را بر روی سایت های مختلف قرار داده اند ! به گزارش البرز نیوز ، "کارولین بورن" 60 ساله با فرستادن ایمیل تند و گستاخانه ای به عروسش "هایدی ویترز" از رفتار و کردار او به شدت انتقاد کرده است.
 
 "سان فردی" برای معرفی هایدی به عنوان همسر خود ، او را نزد خانواده خود برد ولی آنطور که مشخص شده است هیچ چیز بر وفق مراد پیش نرفته است.
 
آپلود سنتر مادر سان فردی به هایدی که به عنوان تحلیلگر در برنامه های تلویزیونی حاضر می شود پیشنهاد داده که اگر می خواهد عضوی از خانواده آنها شود بدون فوت وقت از راهنمایی و مشاوره چند کارشناس خانواده استفاده کند ! خانم "برون" در ایمیل خود ایراد های بسیاری از آداب معاشرت هایدی گرفته است و گفته است : " از اینکه کسی بتواند به تو آداب معاشرت و نحوه ی رفتار درست را یاد بدهد بسیار دیر شده است و من برایت خیلی متاسفم."
 
این مادر شوهر در ادامه نوشته است :" وقتی در خانه کسی مهمان هستی هرگز نگو چه چیزی دوست داری و چه چیزی دوست نداری بخوری مگر آنکه به آن حساسیت داشته باشی ، هرگز نگو از غذا سیر نشده ای و هرگز قبل از دیگران غذایت را شروع نکن." "در صورتی که در خانه دیگران خوابیده ای و صاحب خانه صبح زود از خواب بیدار شده است ، تا لنگ ظهر در رختخواب نباش!"
 
"هرگز به خانواده ای که تا چندی دیگر عضوی ار آنها می شوی توهین نکن."
 
" تو باید بعد از آنکه خانه کسی را ترک می کنی کارتی برای تشکر از او برایش بفرستی ، کاری که تو هرگز انجام ندادی !"
 
" تو فقط به خودت اهمیت می دهی و باید از خودت بپرسی چرا ؟!"
 
خانم برون حتی از نقشه های ازدواج آنها نیز انتقاد کرده و گفته : " هیچ کس عروسی اش را در یک قلعه نمی گیرد مگر آنکه آن قلعه برای خودش باشد و این یک تصمیم عجولانه و بی منطق است. من می دانم که خانواده تو قادر به پرداخت هزینه های ازدواج نیستند در حالی که آنها باید در طی این سالها به فکر دخترانشان می بودند و پولی را برای ازدواج آنها پس انداز می کردند .
 
حال که چنین کاری را نکرده اند باید سطح توقعاتت را پایین آورده و با عروسی ای که متناسب با درآمد تو و پسرم است موافقت کنی ." خانم برون همچنین از اینکه پسرش "فردی" عاشق هایدی شده است ابراز تاسف کرده است و اظهار داشته : هایدی ویترز از اینکه توانسته چنین پسر شایسته و لایقی را پیدا کند باید به خود ببالد، بیچاره "فردی" من !! "