پارس ناز پورتال

قاصدک 24

دست کاری کلمات (طنز)

مجموعه : مطالب طنز
دست کاری کلمات (طنز)

مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

go she : گوشی
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

چرا : چراه
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

لپ تاپ : لبش تاب داره
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

فندک : پنکه رو خاموش کن
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

نوکیا : نو + کیا موتور = کیا موتور جدبد
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

مهتابی : مه تابیده شده
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

کتاب : کت ( گربه ) خیس
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

نیشابور : یک نی که متعلق به یه شاه بور است
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

لا هیجان : بدون هیجان
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

آبادان : همان آب و دون
مسخره بازی با معنی کلمات meaning words

زنجان : همسر عزیزم
مسخره بازی با معنی کلمات

یه دل دارم و دو دلبر :‌ فردی که یک لپ تاپ DELL پیدا کرده و دو نفر ادعا می کنن که صاحب آن هستن !
مسخره بازی با معنی کلمات

مورچه خوار :‌ خواهر مورچه ( فحشی که موریانه ها به هم می دهند )
مسخره بازی با معنی کلمات

خراب :‌ نوعی نوشیدنی حاوی تکه های کوچک خر
مسخره بازی با معنی کلمات

Category : این گربه کدوم گوریه؟
مسخره بازی با معنی کلمات

Morphine : باید بیشتر فین کنی
مسخره بازی با معنی کلمات

Keyboard : چه کسی برنده شد؟
مسخره بازی با معنی کلمات

Freezer : حرف مفت
مسخره بازی با معنی کلمات

شکست عشقی : پدیده ای اپتیکی که طی آن پرتو های نور به طور عشقی تغییر مسیر می دهند
مسخره بازی با معنی کلمات

طبقه همکف : قشری از مردم جامعه که به یک اندازه تو کفن
مسخره بازی با معنی کلمات

Good Setting : سه چیزِ نیک را گویند
مسخره بازی با معنی کلمات

ابــــــزار : اَب (اسم فرد) که زار زار گریه می کند!
مسخره بازی با معنی کلمات

حـسـام : ح! سام! (وقتی سام که فردی شوخ هست را پس از سال ها می بینیم!)
مسخره بازی با معنی کلمات

مـهرداد : کسی که قرضش را در ماه مهر پرداخت کرده است
مسخره بازی با معنی کلمات

بیسکوییت : کسی که 20 بار تصمیم گرفته ترک کنه
مسخره بازی با معنی کلمات

Username : اسمتو زر بزن
مسخره بازی با معنی کلمات

Ask me : از من عکس بگیر
مسخره بازی با معنی کلمات

پنهانی : قلمی که جای جوهر با عسل می نویسد
مسخره بازی با معنی کلمات

بی کربنات : یکی از فحشهای رایج میان شیمیدانان
مسخره بازی با معنی کلمات

Finland : سرزمینی که مردمانش مشکل گرفتگی بینی‌ دارند
مسخره بازی با معنی کلمات

Betamethasone : منطقه اى در معرض بتا و از این دست امواج