پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جملات زیبای رمانتیک و احساسی

جملات زیبای رمانتیک و احساسی

جملات عاشقانه Words of love

قلبم آسمون می شه به شوق خوابیدن ستاره ی وجودت

کاش از میون همه ی ستاره ها تو سهیل نشی !
جملات عاشقانه Words of love

بمان با من که من بی تو صدایی خسته در بادم

در این اندوه بی پایان بمان تنها تو در یادم
جملات عاشقانه Words of love

برای پریدن لازم نیست پرنده باشم

همین که تو بخندی بال در می آورم
جملات عاشقانه Words of love

کاش می توانستم تورا آنگونه بخندانم

تا سیر شوی از خندیدن با کسانی که لیاقت لبخندت را ندارند!

تقصیر من چیست که نمی توانم نقش بازی کنم؟
جملات عاشقانه Words of love

اینجا همانجاست که نباید باشی

غم انگیز است اگر تو را نخواهد

مسخره است اگر نفهمی

احمقانه است اگر اصرار کنی
جملات عاشقانه 92

عشق از میدان مین خطرناک تر است

مین عمل نکرده پایت را از کار می اندازد

خاطره ی عمل نکرده  قلبت را
جملات عاشقانه فلسفی

آمده بودم به‌ تو بگویم هنوز دوستت دارم

اما بر زبانم این‌ طور آمد که هر وقت دلت خواست حرف بزنی تماس بگیر !
جملات عاشقانه Words of love

ماهی اسیر تنگ باشی و یارت در دریا

باله ات زخمی و گریه ی بی صدا واویلا
جملات عاشقانه کوتاه

وقتی نیستی یا دلم می گیرد یا باران
جملات عاشقانه جدید

این پیام فقط جهت زدن حاضری در دفتر رفاقت بود تا بدونی بیادتم
جملات عاشقانه باحال

وصیت کردم بعد مرگم قلبمو اهدا کنند

اما گفتند اجازه ی صاحبش لازمه  اجازه می دی ؟
جملات عاشقانه Words of love

ناز آن چشمی که سویش مال ماست

ناز آن زلفی که تارش مال ماست

ناز آن چوپان که سازش مال ماست

ناز آن دوستی که قلبش یاد ماست
جملات عاشقانه Words of love

از تنهایی پرسیدم برای عشقم چه بنویسم

گفت : بنویس ما را چون روزگار فراموش مکن
جملات عاشقانه Words of love

دلم دل نیست ، دریا نیست ، مرداب است

که موجی هم سراغش را نمی گیرد

نه میل زیستن دارد نه می میرد …