پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکسهای بامزه از مسابقه دختران آمریکایی با ریش و سبیل

عکسهای بامزه از مسابقه دختران آمریکایی با ریش و سبیل
عکسهایی از فستیوال ریش و سبیل دخترها در کشور آمریکا این مسابقه هر سال در آمریکا برگزار می شود.