پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادی

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادی

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادی,عکس هایی واقعی از لندن در زمانی که شروع انقلاب صنعتی بسیاری از مردم شهرهای بزرگ را تحت تاثیر قرار داده بود و ان ها را به فقر انداخته بود.

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادی

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادیدر این تصاویر میتوانید عمق فقر را در لندن ببینید.تصاویری که بسیار شبیه رمان های چارلز دیکنز انگلیسی است.

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادی

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادیاین کودکان در اوج فقر خشونت بی قانونی و هرج م مرج بزرگ شدند.با شروع قرن قبلی اوضاع این کودکان بسیار بهتر شد.

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادی

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادی

عکس هایی واقعی از فقر در لندن قرن ۱۹ام میلادیاین تصاویر توسط وارنر عکاس بزرگ انگلیسی گرفته شده است که تکام زندگیش را وقف این گونه عکس ها کرد تا شاید بتواند زندگی ان ها را متحول کند.