پارس ناز پورتال

ابهام حیرت‌انگیز درباره کلاه گیس مروان فلاینی فوتبالیست مشهور

ابهام حیرت‌انگیز درباره کلاه گیس مروان فلاینی فوتبالیست مشهور

ابهام حیرت‌انگیز درباره کلاه گیس مروان فلاینی فوتبالیست مشهور , هر چند که از دید افراد جامعه، کلاه گیس برای مردان شایسته نبوده و اغلب این افراد مورد تمسخر دیگران قرار می گیرند و همین مطلب موجب ایجاد یک ترس و اضطراب دائمی و سرافکندگی فرد می گردد.

 

 در مقابل خانم ها بسیار راحت تر از کلاه گیس استفاده کرده و فرهنگ جامعه هم کلاه گیس را برای خانم ها می پسندد و عیبی برای آن نمی بیند.

 

مروان فلاینی همان بازیکنی است که فصل گذشته و در زمان دیوید مویس به منچستر پیوست و فصل پر انتقادی را پشت سر گذاشت. این بازیکن با موهای حجیم و مجعدش مورد توجه رسانه های مختلف قرار داشت اما یک ماه پیش موهای خود را تراشید تا همه را سورپرایز کند!

 

 با این حال روز گذشته وقتی او مقابل منچستر قرار گرفت همان موهای حجیم و معروف خود را داشت. حال سؤال اینست که آیا موهای او ظرف مدت کوتاهی تا این اندازه رشد کرده است؟! …

 

از طرفی فوتبال یک  نوع بازی  است که ضربات سر به تعداد زیاد در آن بکار گرفته میشود، لذا  هر لحظه امکان افتادن کلاه گیس رفته و  فرد از ترس این مسئله و مسخره شدن توسط دیگران همواره مضطرب و نگران می باشد.  تصاویر زیر را ببینید، قضاوت را به شما واگذار میکنیم:

ابهام حیرت‌انگیز درباره کلاه گیس مروان فلاینی فوتبالیست مشهور

چهره فلاینی قبل از تراشیدن موهایش

ابهام حیرت‌انگیز درباره کلاه گیس مروان فلاینی فوتبالیست مشهور

چهره فلاینی یک ماه پیش بعد از کوتاه کردن موهایش

ابهام حیرت‌انگیز درباره کلاه گیس مروان فلاینی فوتبالیست مشهور