پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله “کری پرستون” یک زن هنرمند است که راه متفاوتی را برای ابراز علاقه به موجود کوچکی که با عشق و علاقه در بدن خود پرورش میدهد , انتخاب کرده است . “کری ” روی شکم خود نقاشی های کودکانه ای را رسم کرده که انتظار خود از کوچولوی بدنیا نیامده را نشان میدهد. حالا “کری ” روی شکم زنان باردار دیگر نیز آن نقاشی ای را می کشد که والدین در مورد طفلشان به نظرشان میرسد. “کری ” رویاهای مادران باردار از کودک درون رحمشان را با قلم موی خود روی شکم آنها نقاشی می کند.

 

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

__________________
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
 
 
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
 
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
 
 
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله
 
 

لورا دوروتی اهل همیلتون حالا نامی برای خود دراستان انتاریو دست وپا کرده است .

 

لورا سالها به کار گریم مشغول بود و بعد به این فکر افتاد برای برنامه های خاص  در همیلتون و شهرهای اطراف ،صورت مشتریان را رنگ کند تا اینکه یکی از روزها دوستی که باردار بود از او خواست تا نقاشی به دلخواه خودش روی شکم او بکشد.

 

با استقبال شدید خانواده آن دوست و تبلیغات شفاهی درسطح شهر ، تقاضا برای نقاشی روی شکم زنان باردار همیلتون زیاد شد و او حالا خوشحال است که در این کار انتخاب اول زنان باردار در شهر همیلتون به حساب می آید.

 

او از اواسط سال گذشته شرکت Fancy Faces and Maternity Belly Painting را تاسیس کرده و نمایشگاه مجموعه عکسهایی  از کارهای او با عنوان Bump, Baby and Toddler  این  آخر هفته در شهر همیلتون برگزار شد.

 

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

نقاشی های تخیلی روی شکم زنان حامله

 

 
 
 
 
Loading...
گردش دختران مدل اینستاگرام در خیابانهای تهران + تصاویر
گردش دختران مدل اینستاگرام در خیابانهای تهران + تصاویر
مشاهده بیشتر