پارس ناز پورتال

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران

مسابقات کفتربازی در تهران و سایر شهرها

مسابقه ‘گرو’ که همه ساله با آغاز فصل تابستان از اول تا 20 تیرماه برگزار می‌شود، کفتربازها را در برخی شهرها دور هم جمع می‌کند. در این مسابقه شرکت کنندگان با هم قراردادی امضا کرده و داوری تعیین می‌کنند تا بلندپروازترین کبوتر که بتواند بیشترین زمان را نیز در آسمان پرواز کند انتخاب کنند.

 

داوران معمولا از شب قبل کار خود را شروع می‌کنند و مراقب هستند که صاحب کبوتر به آنها غذا ندهد که این تخفلت محسوب می شود. آنها فردا نیز بر روی پشت بام خانه به پراندن کبوترها و زمان بازگشت شان نظارت می کنند. پس از شروع مسابقه کبوترها به پرواز در می آیند و هر کدام که دیرتر بازگردد برنده خواهد بود. جایزه این برنده حدود ۲ میلیون تومان است که با همکاری شرکت‌کنندگان مسابقه تامین می‌شود.

کبوتران یک روز قبل از آغاز مسابقه

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران

بستن قرارداد بین طرفین

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران

علامتگذاری برروی کبوتری که در مسابقه شرکت می کند

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران

آماده کردن کبوتران قبل از مسابقه

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران

آغاز مسابقه

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران

نگاه به آسمان و انتظار برای بازگشتن کبوتر

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران

چشم انتظار کبوتران

تصاویر جالب از مسابقه کفتر بازی در تهران