پارس ناز پورتال

استقبال چشم گیر از خودروهای ایرانی در نمایشگاه روسیه

استقبال چشم گیر از خودروهای ایرانی در نمایشگاه روسیه

استقبال چشم گیر از خودروهای ایرانی در نمایشگاه روسیه خودروسازان ایرانی را خوشحال کرد. کشور روسیه با فروش ماشین های ایرانی در کشور خود موافقت کرده است و مردم روسیه از خودروهای ایرانی استقبال خوبی را داشتند.

 

استقبال چشم گیر از خودروهای ایرانی در نمایشگاه روسیه

خودروهای ایرانی

استقبال چشم گیر از خودروهای ایرانی در نمایشگاه روسیه

نمایشگاه خودروهای ایرانی

استقبال چشم گیر از خودروهای ایرانی در نمایشگاه روسیه

نمایشگاه خودروی ایرانی در روسیه

استقبال چشم گیر از خودروهای ایرانی در نمایشگاه روسیه

استقبال از خودروهای ایرانی

استقبال چشم گیر از خودروهای ایرانی در نمایشگاه روسیه