"> زیباترین دختر دوشیزه کرواسی در سال 2013 (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

زیباترین دختر دوشیزه کرواسی در سال 2013 (عکس)

زیباترین دختر دوشیزه کرواسی در سال 2013 (عکس)
 
پارس ناز،خانم ملیتا با 18 سال سن و 178 سانتی متر قد به عنوان زیباترین دختر و دوشیزه جهانی کشور کرواسی در سال 2013 انتخاب شد.