پارس ناز پورتال

تصاویر ویژه از مراسم عقد فرزاد حسنی و همسرش (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
به گزارش پارس ناز  فرزاد حسنی و همسرش صبح پنج شنبه 6 تیرماه 1392 در حضور سید حسن خمینی، نوهٔ حضرت امام و با قرائت خطبه توسط ایشان عقد کردند.

 

تصاویر ویژه از مراسم عقد فرزاد حسنی و همسرش (عکس)

تصاویر ویژه از مراسم عقد فرزاد حسنی و همسرش (عکس)

تصاویر ویژه از مراسم عقد فرزاد حسنی و همسرش (عکس)

تصاویر ویژه از مراسم عقد فرزاد حسنی و همسرش (عکس)

تصاویر ویژه از مراسم عقد فرزاد حسنی و همسرش (عکس)