پارس ناز پورتال

مسافرین قطار مرگ (قطار)

مجموعه : مجله خبری روز
 این مهاجران از منطقه لاتین و امریکای مرکزی به هزاران امید و آرزو به مقصد امریکا حرکت می کنند اما در طول راه، با راهزنان، دزدان سر گردنه، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان مواجه می شوند و سرنوشت بسیاری از آنان در ابهام فرو می رود.
مکزیکی ها در طول راه به آنها غذا و آب می دهند.

مهاجران قبل از رسیدن به مرز در یونیون هیدولگا باید از قطار پیاده شده و بقیه راه را مخفیانه یا از راه تونل های زیرزمینی و … طی می کنند.
سوار شدن بر قطار مرگ خطری است که آنها به جان می خرند تا به امریکا برسند! اگر برسند!

 

 

مسافرین قطار مرگ (قطار)
 

مسافرین قطار مرگ (قطار)
 

مسافرین قطار مرگ (قطار)
 

مسافرین قطار مرگ (قطار)
 
 
منبع: خبرآنلاین