پارس ناز پورتال

تصاویر باور نکردنی از نماها و جاذبه های معماری

شلوغی های دنیای امروز باعث شده خیلی وقت ها بی تفاوت از کنار همه چیز رد شویم ،اما کمی فکر کنیم این ساده انگاری تا کی و برای چه اتفاق می افتد؟

به گزارش پارس ناز، بورگ ریهم 43 ساله ,عکاس ماهری است که سعی دارد نماهاو جاذبه های معماری اطرافمان که شاید خیلی وقت ها ساده از کنار آنها می گذریم را با هنرش برجسته نماید و دید هنری را به زندگی خیلی از افراد هدیه کند.

این عکاس آلمانی بر این باور است که:عکس هایی که من گرفتم جایی دور و یا تخیلی نیست این عکس ها از مناطقی گرفته شده که شاید هر روز از آنها عبور می کنیم اما مشکل اصلی این است که هیچ توجهی به این آثار معماری و مهندسی زیبا نداریم.

وی می گوید شاید اگر تصویر هر یک از افراد بیننده را در این مکان ها پیش رویشان قرار دهی تشخیص ندهند که این عکس از همان جاست!


 
 
 
 
 
 


منبع: روزگار نو