پارس ناز پورتال

قزل آلای نگون بخت (عکس)

قزل آلای نگون بخت (عکس)
این پرنده باکلان یا قره غاز آنقدر گرسنگی کشیده که حاضر نیست لقمه پر چرب و نرم خود را که یک ماهی قزل آلا رنگین کمان است از دست بدهد.

 

قزل آلای نگون بخت (عکس)
 

قزل آلای نگون بخت (عکس)
 

قزل آلای نگون بخت (عکس)
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات