پارس ناز پورتال

قزل آلای نگون بخت (عکس)

قزل آلای نگون بخت (عکس)
این پرنده باکلان یا قره غاز آنقدر گرسنگی کشیده که حاضر نیست لقمه پر چرب و نرم خود را که یک ماهی قزل آلا رنگین کمان است از دست بدهد.

 

قزل آلای نگون بخت (عکس)
 

قزل آلای نگون بخت (عکس)
 

قزل آلای نگون بخت (عکس)